Friday, August 29, 2014

B-day party at BMP

Happy Friday all! On the 18th of August our little Bulgarian company met at Bratislavský Meštiansky Pivovar to celebrate our friend Slavi's birthday. 

Честит петък! На 18 август малката ни българска компания се срещна в Bratislavský Meštiansky Pivovar, за да отпразнуваме рождения ден на приятеля ни Слави.

Wednesday, August 27, 2014

Bratislava in a day (part 1)

Imagine you are on a day trip to Bratislava. You want to do some sight-seeing, go to nice restaurants and get the most of it. Let me be your guide today!

Представете си, че сте на еднодневна екскурзия до Братислава. Искате да видите забележителности, да хапвате в хубави ресторанти и да измъкнете максимума от деня. Нека бъда екскурзоводът Ви днес!

Monday, August 25, 2014

Košariská jazera

Ahoj! I am back with a head full of good memories, heart filled with love and a full memory card. Bratislava is one of my favourite cities in Slovakia and if I have to be honest, I didn't want to go somewhere else much. I spent the first Saturday of my stay though at the Košariská lakes which are around 20min away from the capital by car. 

Ахой! Ето ме отново - заредена с хубави спомени, приятни емоции и пълна SD карта. Братислава е един от любимите ми градове в Словакия и ако трябва да съм честна, не ми се излизаше много извън нея. Но първата събота от престоя си прекарах на езерата Кошариска, които се намират на 20мин с кола от столицата. 

Sunday, August 3, 2014

August break from blogging

This is just a short message to all of you as I am not going to blog in August. I am leaving to Bratislava
today on a summer language school and I won't be carrying my laptop (it's too damn heavy!). This year I chose to go on translation classes as I am really curious about them. Also, the school includes workshop and can you guess what was my choice? Photography of course! I can't wait to see my friends in Bratislava, to go to Vienna with my sister, to show her around, to hear some Slovak language, to get a pint of good beer, to practice my slovak, to walk around the streets in Bratislava and see some familiar places and faces! I will do my best to catch up with your blogs in time, I promise! In the meantime, I will be posting some photos on Instagram to keep you updated haha! Have a fabulous August all! Thank you so much for being here with me!

Кратко съобщение за това, че няма да блогвам през авуст. Отивам на летен езиков курс в Братислава, но няма да си нося лаптопа (много е голям, сори!). Тази година избрах да се запиша на лекции по превод, понеже ми е интересно. Също така, курсът включва и workshop и можете ли да познаете какво си избрах? Фотография разбира се! Нямам търпение да видя приятелите си в Братислава, да отида във Виена със сестра ми, да я разведа наоколо, да чуя малко словашка реч, да изпия една хубава бира, да си практикувам словашкия, да се разхождам из Братиславските улици и да видя познати места и лица! Ще направя всичко възможно да Ви държа в течение на нещата с Instagram и Facebook! Пожелавам Ви един невероятен август! Благодаря Ви, че сте тук с мен!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...